Årsmöte

admin Okategoriserade Leave a Comment

Välkomna till F! Uppsalas årsmöte!

 

Tid: 14.00 den 12 februari

Plats: Sensus Studieförbund, Västra Ågatan 16, Uppsala

Tillgänglighet: Lokalen är tillgänglig för rullstol med hiss, dörröppnare och tillgängliga toaletter. Hissentrén är i gränden bredvid huvudentrén.

 

Dagordning:

1. Mötet öppnas

2. Frågan om föreningsmötet har utlysts enligt stadgarna

3. Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justerare.

4. Fastställande av röstlängd

5. Fastställande av mötesordning

6. Styrelsens verksamhetsberättelse ochb okslut för det gångna verksamhetsåret.

7. Revisorsnämndens berättelse

8. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet

9. Fastställande av rambudget

10. Fastställande av frivillig medlemsavgift

11. Val av styrelseordförande

12. Val av övriga ordinarie styrelseledamöter

13. Val av eventuella ersättare

14. Val av revisorer

15. Val av valberedning

16. Behandling av inkomna motioner

17. Behandling av inkomna propositioner

18. Övriga frågor

19. Mötet avslutas

 

Vi ses där! Feminism och kärlek,

F! Uppsala styrelse

Kommentera