Rädda Eriksbergs skogar!

Eriksbergs skogar är viktiga att bevara, men hotas idag av kommunens byggplaner. Skogarna är ett hem för många fridlysta och rödlistade arter, och ger dessutom mycket livskvalitet åt de boende i Eriksbergsområdet. Feministiskt Initiativ står bakom dem som vill skrota byggplanerna och göra Blodstensskogen till ett naturreservat.

Det råder ingen tvekan att vi behöver fler bostäder i Uppsala, men de måste byggas med hänsyn till den biologiska mångfalden och de människor vars närmiljö påverkas. Närhet till naturområden är av stor betydelse för människors hälsa och välmående, inte minst för barn i skola och förskola som använder skogen för utflykter.

Feministiskt Initiativ anser därför:
– att byggplanerna i Eriksbergs skogar ska stoppas
– att Blodstensskogen bör klassas som naturreservat
– att Eriksbergsborna har rätt till makt och inflytande i frågan