Om F! Uppsala

F! Uppsala är en lokalavdelning under Feministiskt initiativ. Vi anordnar bland annat demonstrationer, studiecirklar, fikor, workshops, torgmöten och valkampanjer.

Vill du engagera dig i F! Uppsala eller har du frågor kontakta oss på: uppsala@feministisktinitiativ.se 

Vill du bli medlem i F!, sätt in valfri summa mellan 50-500 kronor på plusgiro 405753-5 och ange namn, e-postadress och “medlem” i meddelanderutan.

Medlemskapet innebär bland annat att du stöttar F! som organisation, får information, utskick och har rösträtt på våra kongresser och årsmöten.