Panelsamtal: F! ser hur maktordningar hänger samman

Lovisa Johansson Okategoriserade

Lovisa Johansson representerade Feministiskt initiativ på ett panelsamtal på Ungdomens hus den 27 november på temat massrörelser.

De närvarande företrädarna – från bland annat Ung vänster och Sveriges kommunistiska parti – bara ville prata om klass. SKP såg patriarkala, rasistiska och funkofoba strukturer som rena ”upplevelser” som inte är verkliga. Om vi inte ser hur allt hänger ihop och jobbar med alla frågor samtidigt kommer vi aldrig att nå ett jämlikt samhälle. Bara F! var även de enda som var tydligt kritiska till en våldsrevolution.

Det var tydligt varför det behövs ett intersektionellt perspektiv.