Vår politik

Vi vill att alla ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet.

För att uppnå ett samhälle som bygger på jämställdhet måste kommunerna och regionerna beakta jämställdhetsperspektivet fullt ut i sin politik, det vill säga inom samtliga politikområden, i sin organisation och i sitt praktiska handlande. Med en feministisk politik är jämställdhet en nyckel till ekonomisk och social framgång i Uppsala kommun och landsting. Feministisk politik är en politik utan åtskillnad i fråga om kön, könsidentitet, könsuttryck, etnicitet, hudfärg, religion och annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning och ålder samt med beaktande av att asylsökande och flyktingars rättigheter tillvaratas.

 

Politiska dokument

Valmanifest för F! Uppsala:

Vi arbetar just nu med att ta fram ett valmanifest för 2018. Det beräknas bli färdigt under april månad, men tills vidare kan du läsa vårt valmanifest från 2014: