Vår politik

Vi är ett feministiskt och antirasistiskt parti, som arbetar för att alla människor ska ha samma möjligheter och rättigheter inom livets alla områden.

Feministiskt initiativ sätter mänskliga rättigheter framför allt annat. Ett samhälle som inte står upp för allas okränkbara värde, och som sviker sina svagaste, det är ett fattigt samhälle. Vi vill förnya politiken, med nya perspektiv och nya prioriteringar. Vi vet att en annan värld är möjlig, och tillsammans kan vi nå dit.

 

Riksdagsvalet

Vår politik för riksdagsvalet kan du läsa om på: www.feministisktinitiativ.se

 

 

Kommunvalet

  Läs vårt valmanifest 2022!


I kommunvalet 2018 var dessa våra viktigaste frågor:

 • Klimatansvar i en värld som brinner. Vi vill se en betydligt radikalare klimatpolitik än idag. Vi vill ha vegonorm i skolmatsalen, enbart använda förnyelsebar el i kommunens verksamheter och att bilen ska ge plats åt cykel, gång och kollektivtrafik.
 • Trygghet i hemmet. Uppsalas kvinno-, tjej- och transjourer behöver mer pengar, och vi behöver fler skyddade boenden. Skolpersonal, och andra som arbetar med barn, ska utbildas om hedersförtryck och lära sig känna igen det. Inget barn ska själv behöva anmäla sin familj.
 • Låt dem stanna! Att söka asyl undan krig och förföljelse är en mänsklig rättighet! Uppsala ska ta emot fler flyktingar än idag. I en värld där miljoner är på flykt måste vi ta ett större ansvar.
 • En jämlik skola. Elevhälsan måste stärkas. Vi vill ha normkritisk och inkluderande pedagogik, som låter alla elever utvecklas som de är och vill vara. Lärarna behöver längre avbrott mellan lektionerna för att hinna med. Stressade lärare kan inte ge alla elever den hjälp de behöver.
 • Sex timmars arbetsdag. Vi vill påbörja en förkortning av arbetsdagen till sex timmar! Det behövs för att minska den stress och utmattning som bland annat får kvinnor inom vård och omsorg att sjukskriva sig och säga upp sig.
 • Ett inkluderande samhälle. Uppsala måste erbjuda likvärdig samhällsservice i hela kommunen. Vi ska bygga billigt och blandat. Med gratis kollektivtrafik vill vi göra kommunen öppen och tillgänglig för alla.

 

Landstingsvalet

I landstingsvalet 2018 var dessa våra viktigaste frågor:

 • Psykiatrin behöver lagas. Väntetiderna är långa och varannan remiss från primärvården nekas. Bara de mest akuta fallen behandlas. Ofta måste ens liv vara i spillror innan en får den hjälp som behövs. Och när samhället sviker tvingas istället anhöriga ta ett orimligt stort ansvar. Så ska inte välfärden fungera.
 • Kollektivtrafik för alla. Uppsala län behöver en tätare kollektivtrafik med fler turer. Överallt ska kollektivtrafiken vara ett fungerande alternativ. Genom att göra det gratis att ta bussen ska även den som har ont om pengar ges möjlighet att röra sig fritt och delta i samhället.
 • Stärkt sjukvård för kvinnor och transpersoner. Sjukdomar som mest drabbar kvinnor och människor med kvinnliga reproduktionsorgan osynliggörs och underprioriteras inom sjukvården såväl som i medicinsk forskning. Kompetensen kring transpersoner behöver även höjas i hela vården.
 • Sex timmars arbetsdag. Vi vill påbörja en förkortning av arbetsdagen till sex timmar! Att människor som arbetar med att vårda andra sliter ut sig tills de själva behöver vård är orimligt. För att lösa personalbristen måste arbetsmiljön och arbetsvillkoren förbättras kraftigt.
 • En levande landsbygd. Vårdcentraler, ungdomsmottagningar och andra välfärdstjänster ska finnas tillgängligt i hela länet. Kollektivtrafiken ska byggas ut och fler resecentrum inrättas runt om i länet.

 

 

 

Vårt arbete i Uppsala kommun

Här kan du läsa om vad vi gör i Uppsala kommunfullmäktige:

Lokalpolitik