Lokalpolitik

Valmanifest för F! Uppsala:


F! Uppsalas valmanifest för 2018-2022.

 

Valmanifest för Uppsala kommun 

Valmanifest för Uppsala region

 


Kommunpolitik:

Här återfinns de förslag vi lägger i kommunfullmäktige, med en kort beskrivning av förslagen.

2019

F! Mål och budget 2020

F! Uppsalas förslag till budget för kommunen 2020

Motion -Anslut Uppsala till ICAN Cities Appeal

Att Uppsala ska gå med i ICAN Cities Appeal, vilket betyder att Uppsala skriver under på att arbeta mot kärnvapen.

Motion – Inför vegetabilisk norm

Att Uppsala kommun serverar vegetabilisk mat om inget annat särskilt efterfrågas.

Motion – Utlys klimatnödläge

Att Uppsala utlyser klimatnödläge.

Motion – öppna sammanträden i kommunens samtliga råd, nämnder och i kommunstyrelsen

Att alla möten som hålls i kommunens råd, nämnder och styrelse hålls öppna för alla som vill delta.

Motion: Krav på redovisning av vinst för fristående pedagogiska verksamheter

Att friskolor i Uppsala måste visa hur mycket de tar ut i vinst

Motion: Medborgarförslag

Att invånare i Uppsala kommun ska kunna lägga politiska förslag 

Motion: bokkollo

Att kommunen ska ordna ett bokkollo för ungdomar på Uppsala kommuns landsbygd

Motion: Införa närvarorätt

Att F! ska få möjlighet att delta på möten som vi idag inte har tillgång till, exempelvis kommunstyrelsen och nämnder.

Motion – Diskriminersombud på alla skolor

Att alla skolor i Uppsala kommun ska ha ett diskrimineringsombud på varje skola för att stötta elever och personal som upplevt trakasserier i skolan, och i det förebyggande arbetet mot trakasserier.

Motion – Konsumtionsbaserad utsläppsredovisning

Att Uppsala ska inkludera invånarnas konsumtion i utsläppsredovisningar för att visa på Uppsalas faktiska klimatpåverkan.

 

2018

F!s förslag till Mål och budget 2019 

F! Uppsalas förslag till budget för kommunen år 2019

Motion: Bostad till ensamkommande 

Att alla ensamkommande flyktingungdomar ska få bostad i Uppsala kommun

Motion: Gör Blodstensskogen till naturreservat

Att byggplanerna i Blodstensskogen i Eriksberg ska avbrytas och att skogen ska göras till naturreservat.

 


Ordlista:

Kommunfullmäktige = parlamentet i kommunen. Där politikerna röstar och tar beslut.
Motion = ett förslag
Interpellation = en fråga som kräver ett utförligt svar
Fråga = en mindre fråga
Yrka = att uppmana att rösta på ett visst sätt
Bifall = röstar ja
Avslag = röstar nej
”Motion besvarad” = förslaget avvisas av en viss anledning, till exempel för att det redan är genomfört eller för att det är något kommunen inte kan styra över.