F!-studenter

F!-studenter bildades i februari 2011 och blev i kårvalet 2014 största parti med 12 mandat i kårfullmäktige.

F!-studenter vill göra Uppsala universitet till ett progressivt, inkluderande och normkritiskt universitet med utbildningar som omfamnar olika perspektiv och som vill bidra till en positiv samhällsutveckling. Det i sin tur kräver en modern, stimulerande och underhållande studiesocial miljö, fri från sexism, homofobi och rasism.

F!-studenter anser att Uppsala studentkårs viktigaste uppgift är att förebygga diskriminering och främja likabehandling. Genom ett bra samarbete mellan de olika kårerna och en vass centralorganisation som fortsätter föra en progressiv utbildnings- och studentsocial politik gentemot universitetet i stort, kommunen och utbildningsdepartementet säkras studentinflytandet.

F!-studenter finns även på Facebook.