Våra politiker

Under mandatperioden 2018-2022 har vi två ledamöter i Uppsala kommunfullmäktige, samt två ersättare.

Lovisa Johansson


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lovisa Johansson: Kommunfullmäktigeledamot (F!)

”Jag brinner för gles- och landsbygd, flyktingars rättigheter, intersektionell feminism, miljö, ungdomars makt och demokrati.”

Kontakt: lovisa.johansson@pol.uppsala.se

Stina Jansson

 

 

 

 

 

 

 

Stina Jansson: Kommunfullmäktigeledamot (F!)

”I kommunfullmäktige kommer jag att arbeta för ett ökat och förbättrat flyktingmottagande, en resursstark äldrevård, och förbättrade insatser mot sexuellt våld och våld i nära relationer. Andra frågor som ligger mig nära hjärtat är normkritisk pedagogik i skola och förskola, ett slut på privatiseringar inom välfärden, och 6 timmars arbetsdag.

Jag vill se en kommun som arbetar demokratiskt och transparent, där mänskliga rättigheter prioriteras över allt annat. Politik ska bygga på kärlek och solidaritet, inte på hat eller rädsla.”

E-post: stina.jansson@pol.uppsala.se

Josef Safady Åslund

Josef Safady Åslund: Ersättare Uppsala kommunfullmäktige (F!):
”Jag vill använda min position i kommunfullmäktige till att motverka den teknokratiska normen som växt fram inom svensk politik. Politiker ska inte styra samhällets utveckling. Vi ska tillhandahålla och förvalta plattformer där medborgarna själva kan styra riktningen för Uppsalas utveckling, samt överse och hjälpa till i implementering av de förändringar som där beslutas.

Men människor måste också ges en ärlig chans att delta i politiken. Ett sätt att underlätta detta är att sänka arbetstiden så människor har mer tid till annat än lönearbete. Ett annat sätt är att kommunen aktivt utformar lättförståeliga och informativa sammanfattningar av de politiska processerna samt sprider dessa i kanaler där människor lätt kan få tag i dem. Genom detta tror jag vi väcker demokratin till liv. Om människor känner att deras röst hörs och ger avtryck i deras dagliga liv stärker det insikten att de är medborgare som aktivt kan påverka hur Uppsala ska utformas.

Som Ernst Wigforss sa redan 1952: ”Den som öppet godtagit en demokratisk likvärdighetsprincip kan inte sedan efter sitt behag begränsa dess tillämpning till vissa livsområden.” ”

Kontakt: josef.safady-aslund@pol.uppsala.se

Charlie Strängberg

 

 

 

 

 

 

 

 

Charlie Strängberg: Ersättare Uppsala kommunfullmäktige (F!)

”Som förtroendevald i Uppsala kommer jag arbeta för mina hjärtefrågor: hbtq-personers rättigheter, minskade klassklyftor och ökat medborgarinflytande.
Ett jämlikt Uppsala med lika förutsättningar för alla på riktigt är målet”

Kontakt: charlie.strangberg@pol.uppsala.se

Tidigare ledamöter

2014-2018
Mona Camara Sylvan, ledamot
Tomas Karlsson, ledamot
Sadaf Nasiripour, ersättare
Josef Safady Åslund, ersättare